กู้สามัญ
Posted: พิจิตร ทวีพรวรนาท Date: 2023-12-31 17:04:49
   
  มีทุนเรือนหุ้น90,000ถ้าจะกู้สามัญยอดไม่เกิน50,000ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันเงินกู้ได้ไหมครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ภาพพจน์ ภูรีโรจน์  2024-01-02 11:59:26
 
 
  สามารถกู้ได้ครับ สมาชิกมีหุ้น 90,000 บาท สามารถกู้เงินได้สูงสุดไม่เกิน 90% หรือ ไม่เกิน 81,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5.65% ต่อปี ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 240 งวด (รับเงินกู้หลังจากส่งสัญญาเรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน 5 วันทำการ) หากสมาชิกมีหนี้เงินกู้ฉุกเเฉินหรือเงินกู้สามัญเดิม สอ.นย.จะต้องนำเงินกู้สามัญไปหักชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญเดิมให้เหลือเพียง 1 สัญญา คือ เงินกู้สามัญใหม่เท่านั้น สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมฝ่ายสินเชื่อ โทร. 062-8512704 หรือ โทร.ทร.62528


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ