กู้เพื่อการเคหะ
Posted: วิชิต พิมพ์สะกะ Date: 2014-07-22 19:20:55
   
  ให้วงเงินกู้กี่เท่าครับ แล้วถ้ากู้เพื่อซื้อที่ดินละครับได้ไหม 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-07-23 07:16:26
 
 
  กู้ได้ตามเปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือเหมือนสามัญครับคือหักหนี้ทุกประเภทที่มีแล้วเงินคงเหลือต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จำนวนเท่าในกู้ปกติถ้าผู้กู้ไม่มีหนี้สินอื่นเลยยกเว้นรายการหักค่าน้ำ ค่าไฟ ภาษี กบข.จะกู้ได้ประมาณ 100 เท่าของเงินเดือนครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ