การหักเงินปันผล เข้าฌาปนกิจ
Posted: การุญ สะอาดดี Date: 2023-11-15 12:12:17
   
  ขอทราบว่าทำไมการหักเงินเข้าฌาปนกิจ จึงเพิ่มขึ้นทุกปีครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :มิตร คำเลิศ  2023-11-15 16:15:12
 
 
  แจ้งสมาชิกด้วยครับว่าหักเพิ่ม


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :นิคม ป่วนปั่น  2023-11-15 17:22:04
 
 
  ขอทราบรายละเอียดการตัด(ฌาปนกิจ)ขึ้นมากทุกปีด้วยครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :มนต์ชัย ศรีสุวรรณ  2023-11-16 00:18:23
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :สุเทพ ทองสพรั่ง  2023-11-16 15:54:48
 
 
  ทำไมถึงเก็บมากขึ้น รายละเอียดมีอยู่ในเวปไซด์ ชสอ. http://www.fscct.or.th/ สสอท. http://www.ca-comil.com/ สรุปง่ายๆ สมาชิกมากขึ้น คนก็ตายมากขึ้นตามสมาชิกที่มีอยู่.


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :วินัย เวชสิทธิ์  2023-11-17 13:02:42
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :สัธวันส์ วงศ์แย้ม  2023-11-18 17:06:18
 
 
  ฌาปนกิจ สสอท. กับ สส.ชสอ. นี่ บังคับสมาชิกที่กู้ ต้องทำหรือไม่ครับ เท่าที่สอบถามสมาชิกท่านอื่นๆ บางคนต้องทำ บางคนก็ไม่ได้ทำ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :สมชาย พัฒนศิริพงศ์  2023-11-20 11:29:59
 
 
  ขอทราบยอดสมาชิก สสอท. กับ สส.ชสอ.ว่าปัจจุบันยอดเท่าไร แต่ละฌาปนกิจตัดค่าศพๆ ละเท่าไร...ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย :วัฒนา คาพิจารณ์  2023-11-21 11:52:19
 
 
  สสอท. ปีนี้ ทำมัยหักเยอะมาก 6,050 บาท ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย :ภาพพจน์ ภูรีโรจน์  2023-11-21 17:47:43
 
 
  สวัสดีครับสมาชิกฯ ทุกท่าน ขอตอบทีละประเด็นตามนี้ครับ - ทำไมการหักเงินเข้าฌาปนกิจ จึงเพิ่มขึ้นทุกปี ตอบ เพราะมีสมาชิกฯ เสียชีวิตมากขึ้นก็ต้องเก็บเงินมากขึ้น เพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพตาม พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 - ฌาปนกิจ สสอท. กับ สส.ชสอ. สมาชิกที่กู้ฯ ต้องทำหรือไม่ ตอบ หลักประกันเสริมที่ สอ.นย.กำหนดให้สมาชิกเลือก คือ การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสอท.และ/หรือ สส.ชสอ. และ/หรือ การทำประกันสินเชื่อกับบริษัทประกันที่ สอ.นย.กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ของสมาชิก - ยอดสมาชิก สสอท. กับ สส.ชสอ. ว่าปัจจุบันยอดเท่าไร แต่ละฌาปนกิจตัดค่าศพๆ ละเท่าไร ตอบ ในส่วนของ สสอท. รายละเอียดตาม www.ca-comil.com และ สส.ชสอ. รายละเอียดตาม www.fscct.or.th


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ