ทำไมจำกัดสิทธิสมาชิก กบข.
Posted: อภิชัจ หุ่นศิลป์ Date: 2023-11-10 10:09:00
   
  อยากทราบว่าทำไมสมาชิก กบข. ถึงขอกู้สามัญแบบคงยอดไม่ได้ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประเสริฐ บุญพิทักษ์  2023-11-10 17:35:46
 
 
  + 1


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ภาพพจน์ ภูรีโรจน์  2023-11-13 14:42:48
 
 
  เรียน อภิชัจ หุ่นศิลป์ สมาชิกสามารถผ่อนแบบคงยอดได้ครับ ทั้งนี้ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญและสิทธิการค้ำประกันเงินกู้ กำหนดไว้โดยสรุปดังนี้ครับ - สมาชิกที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และสมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ สังกัดกองทัพเรือ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่จัดจ้าง ผ่อนชำระเงินกู้แบบคงยอดหรือเงินงวดคงที่ได้ไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์ - สมาชิกที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ผ่อนชำระเงินกู้แบบคงต้นได้ไม่เกินอายุ 65 ปีบริบูรณ์


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ธนวัฒน์ เทียมวงค์  2023-11-30 07:53:12
 
 
  ต้องแจ้ง จนท.ใช่มั๊ยครับว่าต้องการผ่อนชำระแบบคงต้นถึงจะคำนวนให้. สมาชิก กบข.ครับWY


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :พรทิพย์ สีใส  2023-12-01 09:05:27
 
 
  เรียน ธนวัฒน์ เทียมวงค์ สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ทดสอบการคำนวณได้ทั้ง 2 ทางเลือกค่ะว่าจะคงต้นหรือคงยอด แล้วเลือกทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกมากที่สุดเพื่อพิมพ์สัญญาเงินกู้ค่ะ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ