ปรับโครงสร้างหนี้
Posted: สาคร บังเกิด Date: 2023-11-08 14:54:57
   
  ไม่ทราบว่า สอ.นย.มีโครงการปรับสภาพให้กับสมาชิกที่ไม่สามารถกู้ได้บ้างไหมครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ภาพพจน์ ภูรีโรจน์  2023-11-13 14:37:15
 
 
  เรียน สาคร บังเกิด 1.การปรับโครงสร้างหนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ หรือสมาชิกที่ สอ.นย. ไม่สามารถหักชำระหนี้จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ โดยการยืดอายุสัญญาฯ เพื่อให้จำนวนเงินงวดผ่อนชำระรายเดือนลดลง ซึ่งต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ค้ำประกันฯ 2.ปัญหาสมาชิก สอ.นย. กู้เงินไม่ได้เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น 1) มีภาระชำระหนี้รายเดือนสถาบันการเงินอื่นหรือมีค่าใช้จ่ายประจำเดือนจำนวนมาก ทำให้มีเงินได้คงเหลือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สอ.นย.กำหนด 2) ผู้กู้อายุเยอะ ทำให้กู้ได้น้อยลง เนื่องจากการกู้โดยมีคนค้ำประกัน ผ่อนชำระได้ไม่เกินอายุ 65 ปี บริบูรณ์ เป็นต้น 3. หากสมาชิกมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำฯ เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุดสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อได้โดยตรงครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ