ชี้แจงเรื่องข้อมูลผู้รับประโยชน์ไม่ถูกต้อง
Posted: ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี Date: 2014-06-30 16:18:28
   
  เนื่องจากมีสมาชิกหลายท่านได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ในหน้าเว็บของ สอ.นย. แล้วพบว่ามีชื่อบุคคลที่ไม่รู้จักปรากฎเป็นผู้รับประโยชน์ ซึ่งไม่ตรงกับที่ท่านสมาชิกได้เขียนไว้ในพินัยกรรม สอ.นย.จึงได้ตรวจสอบและพบว่าข้อมูลชื่อบุคคลผู้รับประโยชน์ที่ปรากฎในข้อมูลส่วนตัว ที่ระบุเป็นชื่อ เด็กชาย ณภัทร ทรัพย์ประเสริฐ ของท่านสมาชิกทั้งสี่ท่านนั้นเกิดจากการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมที่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลผิดพลาด มิได้เกิดจากการที่มีการกระทำของบุคคลใดเพื่อเข้าไปแก้ไขฐานข้อมูลแต่อย่างใด เพราะจากการตรวจสอบในฐานข้อมูลรวมของสหกรณ์ พบว่าชื่อผู้รับประโยชน์ของท่านสมาชิกเป็นไปตามที่ท่านได้แจ้งไว้ หากท่านสมาชิกยังมีความสงสัยสามารถมาตรวจสอบได้ที่ สนง.ในวันเวลาทำการครับ และในขณะนี้ สอ.นย.ได้ประสานโปรแกรมเมอร์ให้แก้ไขโปรแกรมให้ทำงานเป็นปกติโดยด่วนแล้ว 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ