ทำเรื่องลาออกจาก สอ.นย. ตั้งแต่ มี.ค. 66 จะได้รับเงินหุ้นคืนเมื่อไหร่ครับ
Posted: เสกสรร เอกวัศวรกุล Date: 2023-04-07 13:37:34
   
  
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ทิวากร นุกิจ  2023-04-21 08:19:21
 
 
  หลังการประชุม คกก. (ประมาณสิ้นเดือน) ซึ่งมีมติอนุมัติให้ลาออก และจะโอนเงินหุ้นให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไปครับ / น.อ.ทิวากร นุกิจ (ผู้จัดการฯ)


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ