การคำนวนยอดคนค้ำ คิดจากอะไรบ้างครับ
Posted: ประเสริฐ บุญพิทักษ์ Date: 2022-07-04 15:12:54
   
  การคำนวนคนค้ำ คิดจากอะไรบ้างครับ มีคนค้ำ ๒ คน กลัวไม่พอยอดที่จะกู้ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ภาพพจน์ ภูรีโรจน์  2022-07-19 16:19:32
 
 
  1. สิทธิการค้ำประกัน - อายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2 ปี ค้ำประกันได้ 55 เท่า ของเงินได้รายเดือน สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และไม่เกิน 150 งวด - อายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ค้ำประกันได้ 65 เท่า ของเงินได้รายเดือน สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และไม่เกิน 180 งวด 2. จำนวนผู้ค้ำประกันต่อสัญญาเงินกู้ - กู้เงินตั้งแต่ 8 แสนบาทขึ้นไป ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน - กู้เงินตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ