การกู้คงต้นกับคงยอดต่างกันอย่างไรครับ
Posted: สกุล เดชสุวรรณ Date: 2022-06-22 09:55:12
   
  การกู้คงต้นกับคงยอดต่างกันอย่างไรครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ภาพพจน์ ภูรีโรจน์  2022-06-24 10:32:45
 
 
  การกู้แบบคงต้น คือ ผ่อนฯ ต้นเท่ากันทุกเดือน และดอกเบี้ยจะลดลงทุกเดือน จนถึงเดือนสุดท้ายจะเหลือดอกนิดเดียวเป็นผลให้เงินที่ผ่อนต่อเดือนลดลงทุกเดือนครับ การกู้แบบคงยอด คือ ผ่อนฯ เป็นเงินต้นและดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือนจนถึงเดือนสุดท้ายครับ แบบนี้จะวางแผนการเงินได้ง่ายกว่า แต่ต้นจะลดลงน้อยในระยะแรกที่ผ่อนครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ