สมาชิกป่วยโควิด19
Posted: ณรงค์ บุญปอง Date: 2022-04-14 18:44:07
   
  ด้วยกระผม ร.ต.ณรงค์ บุญปอง สมาชิก สอ.นย.เลขที่917ป่วยด้วยโรคไวรัสโควิด19 ตั้งแต่วันที่7/4/65ถึงปัจจุบันยังไม่หายและ กักตัวอยู่บ้านสามารถเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ไหมครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :การุญ สะอาดดี  2022-05-05 08:04:30
 
 
  ผมว่าน่าจะได้ครับพี่ รีบเลย


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ภาพพจน์ ภูรีโรจน์  2022-06-24 10:44:06
 
 
  สมาชิกฯ สามารถขอสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิกได้โดย สหกรณ์จะช่วยเหลือค่ารักษาให้กับสมาชิกที่เข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ในของสถานพยาบาล อัตราคืนละ 300.00 บาท แต่ไม่เกิน 1,500.00 บาท/ครั้ง ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง ขอรับสวัสดิการภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล โดยแนบเอกสารฯ 1.หลักฐานใบรับรองแพทย์หรือใบเสร็จรับเงิน และระบุระยะเวลาให้ชัดเจน 2.โดยเสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับ ผบ.พัน. หรือเทียบเท่าครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ