ค้ำประกันอยู่จะลาออกได้ไหม
Posted: ภควิช คนองชัยยศ Date: 2021-12-20 21:52:18
   
  ยกตัวอย่าง aค้ำb bค้ำc cค้ำa ถ้าaหมดหนี้สหกรณ์แล้วจะลาออกจากราชการได้เลยหรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้ cค้ำb แทนa ได้หรือไม่(bค้ำc และcก็ค้ำbกลับ) หรือต้องหาคนอื่นมาค้ำbแทน ขอบคุณครับ 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ