มีคนฝากถามครับ
Posted: วิโรจน์ วอนเก่าน้อย Date: 2014-05-09 10:41:02
   
  1.ในการ กู้ สอ.นย. ต้องตรวจสอบ เครดิต บูโร ด้วยเหรอ 2.หลักเกณฑ์ ในการตรวจสอบหนี้สินของสมาชิก ต้องตรวจสอบกับสถาบันการเงินใดบ้าง 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-05-10 14:49:48
 
 
  เครดิตบูโรปัจจุบันไม่ได้ตรวจครับ สำหรับข้อมูลสมาชิกที่กู้เงินภายนอกนั้นเนื่องจากปัจจุบันธนาคารเริ่มฟ้องบังคับคดีมากขึ้นเพราะคนที่ไปกู้แล้วผิดนัดไม่ยอมชำระหนี้ให้แก่ธนาคาร หลาย ๆ ธนาคารเริ่มขอข้อมูลมาที่ สอ.นย.เราจึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบโดยละเอียดกับหลาย ๆ ธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการกู้ยืมที่ใช้บุุคคลค้ำประกัน เพราะเมื่อศาลตัดสินให้ใช้หนี้แล้ว แต่เพิกเฉย ธนาคารก็มีสิทธิบังคับคดีเอากับผู้ค้ำ รวมถึงทรัพย์สินอื่นของผู้กู้ รวมถึงสิทธิเรียกร้องหลายอย่างที่มีอยู่ใน สอ.นย. เช่นเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนเป็นต้น ดังนั้นการพิจารณาให้กู้จึงต้องมีความรอบคอบมากขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อสมาชิกเอง และ สอ.นย. บางท่านใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้สลิปว่างเพื่อมาใช้สิทธิกู้กับ สอ.นย. เช่นจากเดิมส่งหักในระบบแต่ไปขอส่งเอง แต่จากการที่ ผบ.ชา เห็นว่าหากปล่อยให้สมาชิกมีหนี้สินเกินตัว เกินกำลังของตัวเอง จะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อสมาชิกเอง ครอบครัว และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานด้วย อีกทั้ง ทร.ได้สั่งการเรื่องการให้กู้ว่ากำลังพล ทร.จะต้องมีหนี้สินไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของเงินได้รายเดือน สอ.นย.จึงต้องดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ