ขอทุนส่งเสริม ทำไมไม่ได้
Posted: เฉลิมพล ญาณประดับ Date: 2021-07-20 16:46:55
   
  ขอทุนส่งเสริมการศึกษาให้ลูก นานๆ ขอที แต่ไม่ได้ เพราะเหตุใดครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2021-07-21 10:22:39
 
 
  ทุนประเภททุนส่งเสริมคัดเลือกโดยถือตามเงินได้รายเดือนเรียงตามลำดับจากน้อยไปหามาก ตัดยอตามวงเงินทุนการศึกษา ซึ่งในปี 2564 ทุนส่งเสริมการศึกษามีวงเงินทั้งสิ้น 1,576,500 บาท คนสุดท้ายที่ได้รับมีเงินได้รายเดือน 43,300 บาท ส่วนสมาชิกที่ไม่ได้รับการพิจารณามีเงินได้รายเดือน 43,690 บาท รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2021-07-21 10:23:05
 
 
 


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2021-07-21 10:23:31
 
 
 


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ