หาคนค้ำแทน
Posted: นิทัศน์ ปลอดสมบูรณ์ Date: 2021-02-01 14:55:02
   
  ต้องการหาคนค้ำแทนครับ เพราะจะลาออก ให้ค้ำแทนประมาณ 5 เดือน มีค่าตอบแทนให้ครับ 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ