สอบถามเงินปันผลว่าทำไม สอ.นย. ปันผล/เฉลี่ยคืน น้อยกว่า สอ.หน่วยอื่นๆ
Posted: เฉลิมพล ญาณประดับ Date: 2020-11-27 11:28:54
   
  
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-11-27 17:20:15
 
 
  เป็นไปตามผลการดำเนินงานและเป็นไปตามนโยบายการบริหารที่จะต้องดูแลสมาชิกทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ฝากเงิน และกลุ่มผู้กู้เงิน อย่างเท่าเทียมกัน


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :เกษม  รอดจีน  2020-12-02 19:11:59
 
 
  น่าจะได้มากกว่านี้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :เกษม  รอดจีน  2020-12-02 19:13:07
 
 
  ผมเห็นด้วยกับผู้ตั้งคำถามครับ มันน้อยเกินไปไหม มันน่าจะเท่าเทียมกับหน่วยอื่นๆครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ