กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์(คงยอด)
Posted: ณัฐชาติ วังคะฮาต Date: 2020-11-13 10:27:05
   
  เราสามารถรวมหนี้เป็นก้อนเดียวได้หรือไม่ ผมกู้สามัญ(คงยอด) กำลังจะสร้างสิ่งปลูกสร้าง 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-11-18 09:29:41
 
 
  ต้องแยกสัญญาครับ อัตราดอกเบี้ยต่างกัน


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ