สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะสหกรณ์นักเรียนศึกษาดูงาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2023-01-19 23:30:42
IP: 49.228.254.114
 
 
 
 
 

                นาวาเอก สมชาย  สีสำลี กรรมการและเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะฯ ให้การต้อนรับคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราในการนำนักเรียนทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านสหกรณ์ให้กับนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน ประจำปี งป.66 ตามแผนปฏิบัติงานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน และ รร.มัธยมพระราชทานนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสหกรณ์โรงเรียน เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ