กิจกรรมโครงการส่งเสริมการออมเงินฝากเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ งป.66
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2023-01-16 09:16:10
IP: 183.89.0.120
 
 
 
 
 

               สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออมเงินฝากเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกและครอบครัว ปลูกฝังและสร้างค่านิยมให้กับเด็กและเยาวชนได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในเรื่องการประหยัดและการออมเงิน สำหรับเด็กและเยาวชนที่นำเงินออมของตนมาฝากจะได้รับของที่ระลึก นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ ให้เด็กได้ร่วมสนุก และขอขอบคุณ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้บริจาคสิ่งของร่วมจัดงาน และครอบครัวสมาชิก คุณลักขณา ชาคำสัย บริจาคข้าวเหนียวหมูปิ้ง จำนวน 60 ชุด เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.66   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ