คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือตรวจเยี่ยม
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2022-08-27 09:12:50
IP: 184.22.137.12
 
 
 
 
 

               พลเรือเอก เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ภายในกองทัพเรือ (พื้นที่สัตหีบ) โดยมี พลเรือโท สรไกร  สิริกรรณะ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด และคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ โดยบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรับฟังการให้แนวทางในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 26 ส.ค.65   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ