สอ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ศึกษาดูงาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2022-06-24 09:29:41
IP: 180.183.211.241
 
 
 
 
 

                   นาวาเอก สมชาย  สีสำลี เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการเงินกู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สอ.นย.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสูงสุดต่อไป เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65

   


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ