เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วเข้าศึกษาดูงาน
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ นย. Date: 2022-06-09 12:43:33
IP: 119.42.123.167
 
 
 
 
 

                นาวาเอก สมชาย  สีสำลี เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ในการเข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการของ สอ.นย.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ