คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือตรวจเยี่ยม
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2021-12-26 20:16:30
IP: 184.22.27.126
 
 
 
 
 

              พลเรือโท สรไกร  สิริกรรณะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ / ประธานกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมสหกรณ์ภายในกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินงานของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ