สอ.ครูชลบุรี เข้าศึกษาดูงาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2021-11-15 22:21:04
IP: 184.22.40.91
 
 
 
 
 

               นาวาเอก ทิวากร  นุกิจ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ให้การต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ในการเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีต่อกันในขบวนการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.64   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ