โครงการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ก้ับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2021-06-17 15:10:18
IP: 119.42.123.39
 
 
 
 
 

               นาวาเอก นิพัธน์  สุดใจ รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตามแผนงานประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ ในการใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของสมาชิก ครอบครัวสมาชิก หน่วยงาน องค์กร สังคม ศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม และการสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการจึงมีมติให้จัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดความดันท่อช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง มอบให้โรงพยาบาลดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.64    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ