โครงการปฏิบัติงานเชิงรุก กิจกรรมรับสมัคร นรจ.นย.
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2021-02-21 14:48:16
IP: 184.22.41.82
 
 
 
 
 

               นาวาเอก เกรียงไกร  รุ่งเรือง ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะฝ่ายจัดการ รับสมัครสมาชิก หลักสูตรนักเรียนจ่านาวิกโยธิน ตามโครงการปฏิบัติงานเชิงรุก รับสมัครสมาชิกหน่วยนอกพื้นที่สัตหีบ และพบปะสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจกับสมาชิก เพื่อรักษาและเพิ่มจำนวนสมาชิกตามกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันที่ 19 ก.พ.64   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ