โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก "หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะฯ"
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2021-02-18 09:54:26
IP: 119.42.67.7
 
 
 
 
 

               นาวาโท ภาพพจน์  ภููรีโรจน์ รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการฯ พบปะสมาชิกตามโครงการปฏิบัติงานเชิงรุก กิจกรรมบรรยายพิเศษ หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคนาวิกโยธิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจกับสมาชิก และให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ การรับสมัครสมาชิกใหม่ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุง ระบบงานสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก เมื่อวันที่ 15 ก.พ.64   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ