การดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2020-11-04 13:43:00
IP: 180.183.3.199
 
 
 
 
 

               พลเรือตรี ประมุข  อินทรประเสริฐ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะสหกรณ์จังหวัดชลบุรี และกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า โดย นางสาวกัญญรัตน์  ซ้ายพัฒน์ ผอ. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ในการติดตามการปฏิบัติงานดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับภาค เมื่อวันที่ 4 พ.ย.63   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ