พิธีมอบทุนการศึึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี งป.63
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2020-08-20 23:17:47
IP: 184.22.137.26
 
 
 
 
 

               พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด และทุนเรียนดี ประจำปี 2563  ณ  อาคารหอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวสมาชิกที่มีรายได้น้อย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กที่มีความประพฤติดี เรียนเก่ง มีผลการเรียนดี และมอบเกียรติบัตรให้กับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทย แอกซ่า และบริษัท สหประกันชีวิต เมื่อวันที่ 20 ส.ค.63   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ