โครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2020-08-14 11:11:35
IP: 14.207.19.110
 
 
 
 
 

                พลเรือตรี ประมุข อินทรประเสริฐ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกฝังแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 เรื่อง เริ่มต้นอย่างไรให้พอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนจ่านาวิกโยธิน ชั้นปีที่ 2 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตหลังจากสำเร็จการศึกษา ณ อาคารหอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 11 ส.ค.63 

   


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ