,สอ.นย. มอบทุนสาธารณประโยชน์
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2020-04-30 15:57:07
IP: 119.42.118.89
 
 
 
 
 

            เมือ 30 เม.ย.63 เวลา 1400 พล.ร.ต.ประมุข อินทรประเสริฐ ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.นย. พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทน สอ.นย.มอบทุนสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2563 จำนวนหนึ่งแสนบาท ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ