ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน เมษายน 2563
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2020-04-28 10:54:43
IP: 119.42.118.230
 
 
 
 
 

            ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน

28 เม.ย.63 เวลา 0900 พล.ร.ต.ประมุข อินทรประเสริฐ ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.นย. เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ของคณะกรรมการดำเนินการ สอ.นย. ณ ห้องประชุม สอ.นย.1 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องสำคัญต่างๆ

โดยในการประชุมนี้ สอ.นย จัดเก้าอี้ให้ผู้ร่วมประชุมนั่งห่างกัน ตามวิธการ Social Distancing   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ