ทุนสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2563
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2020-04-02 18:02:16
IP: 119.42.118.180
 
 
 
 
 

              พล.ร.ต.ประมุข อินทรประเสริฐ ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.นย. เป็นประธานมอบทุนสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2563 จำนวนหนึ่งแสนบาท ให้แก่ ชมรมภริยานาวิกโยธิน

เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับกำลังพล และครอบครัว นย. ตามมาตราการป้องกันไวรัส Covid - 19

ในการนี้ คุณทัศนวลนง พูลพิทักษ์ธรรม รองประธานกรรมการชมรมภริยานาวิกโยธิน ได้จัดทำหน้ากากอนามัยจำนวน 200 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน 30 ลิตร มอบให้กับ สอ.นย.   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ