บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนหลักสูตรชั้นนายนาวา พรรคนาวิกโยธิน
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2020-03-11 10:50:25
IP: 119.42.118.109
 
 
 
 
 

                    อังคารที่ 10 มีนาคม 2563เวลา 1300-1530 น.อ.สุวิทย์ เวียงเจริญ ผู้จัดการ สอ.นย. นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ฯ ไปบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนหลักสูตรชั้นนายนาวา พรรคนาวิกโยธิน ในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตามแผนกลยุทธ์ สอ.นย.

   


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ