สอ.ครูชลบุรี ศึกษาดูงาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2020-03-05 10:00:47
IP: 119.42.118.24
 
 
 
 
 

                    นาวาเอก กองมี ขุนแข็ง กรรมการและเหรัญญิก สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้องรับคณะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ในการเข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านการลงทุน เพื่อใช้ในการพัฒนางานสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก เมื่อวันที่ 5 มี.ค.63

   


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ