โครงการปฏิบัติการเชิงรุก หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก นย.
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2020-03-05 06:43:19
IP: 119.42.118.24
 
 
 
 
 

                      นาวาเอก สุวิทย์  เวียงเจริญ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พบปะสมาชิกตามโครงการปฏิบัติงานเชิงรุก โดยการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคนาวิกโยธิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจกับสมาชิก และให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ การรับสมัครสมาชิกใหม่ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุง ระบบงานสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก เมื่อวันที่ 4 มี.ค.63   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ