สอ.นย. ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์ ณ สหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2020-02-28 13:18:03
IP: 119.42.118.23
 
 
 
 
 

  น.อ.เกรียงไกร รุ่งเรือง รองผู้จัดการ สอ.นย. และฝ่ายจัดการฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี ณ สหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด และ วัดพุทธิวราราม (กระทิงราย) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ยังได้รับมอบประกาศนียบัตร เป็นสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีเลิศ ประจำปี 2562 จาก นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ