โครงการปฏิบัติงานเชิงรุก กิจกรรมรับสมัครสมาชิกนอกที่ตั้งสำนักงาน นักเรียนจ่า นย.
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2020-02-11 09:14:49
IP: 119.42.119.92
 
 
 
 
 

  7 ก.พ.2563 น.อ.สุวิทย์ เวียงเจริญ นำคณะฝ่ายจัดการจัดทำโครงการปฏิบัติงานเชิงรุก กิจกรรมรับสมัครสมาชิกนอกที่ตั้งสำนักงาน นักเรียนจ่า นย. โดยได้บรรยายให้ความรู้ถึงความสำคัญของสหกรณ์ และรับสมัครสมาชิก ณ หอประชุมนาวิกโยธิน

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ