พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.นย.
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-08-23 09:48:11
IP: 119.42.67.111
 
 
 
 
 

                   พลเรือโท นพดล  ปัญญาโฉม ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด และทุนเรียนดี ประจำปี 2562  ณ  หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวสมาชิกที่มีรายได้น้อย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กที่มีความประพฤติดี เรียนเก่ง มีผลการเรียนดี และมอบเกียรติบัตรให้กับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสวัสดิการ  เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ