สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกศึกษาดูงาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-07-14 11:23:51
IP: 184.22.58.49
 
 
 
 
 

                    พลเรือโท นพดล  ปัญญาโฉม ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก (Artificial intelligence For Cooperative Development Phitsanulok) ให้กับตัวแทนสหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาสหกรณ์ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภายใต้แนวคิดปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาสหกรณ์ที่แท้จริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับใช้ในการวางแผนการพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เมื่อวันที่ 12 ก.ค.62

   

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ