รับโล่รางวัลชนะเลิศ “การประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-05-21 16:29:03
IP: 159.192.241.13
 
 
 
 
 

                         7 พ.ค.62 เวลา 0900 น.อ.สุวิทย์ เวียงเจริญ ผู้จัดการ สอ.นย. เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ “การประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาก นาย พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ