โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2562
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-03-08 16:11:45
IP: 159.192.241.6
 
 
 
 
 

                         สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด สนับสนุนงบประมาณทุนเพื่อการศึกษาอบรมให้กับชมรมภริยานาวิกโยธิน โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2562 ตามแผนกลยุทธ์ สอ.นย. แผนงานการสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัวดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพเสริม สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในหลักสูตรตัดผมชาย ณ อาคารสำนักงานชมรมภริยานาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และได้ออกฝึกตัดผมจริงตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้าฯ, มูลนิธิบ้านครูบุญชู, ชุมชนช่องแสมสาร, ร.ร.บ้าน กม.5, ร.ร.บ้านขลอด, ร.ร.จุกเสม็ด และ อบต.พลูตาหลวง เมื่อวันที่ 8  มี.ค.62

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ