สอ.นย. จัดกิจกกรมน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณในวันสหกรณ์
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-02-27 10:36:53
IP: 110.77.199.81
 
 
 
 
 

                         วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 น.ต.ประกาย ภู่ระหงษ์ ผู็ช่วยผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 และ รับฟังสารจากนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ