โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคนาวิกโยธิน
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-02-13 09:41:21
IP: 110.78.186.37
 
 
 
 
 

                   เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 0900-1200 น.อ.สุวิทย์ เวียงเจริญ ผู้จัดการ สอ.นย. นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ฯ ไปบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคนาวิกโยธิน ในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตามแผนกลยุทธ์ สอ.นย.

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ