โครงการอบรมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2018-12-15 10:54:01
IP: 182.232.69.252
 
 
 
 
 

                           สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการอบรมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562 เรื่อง ผลกระทบเมื่อสมาชิกถูกบังคับคดี หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีล้มละลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการดำเนินกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ เมื่อสมาชิกถูกฟ้องคดีและบังคับคดีจากเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี (จบค.) มีคำสั่งยึดหรืออายัดเงินและสิทธิเรียกร้องที่สมาชิกอยู่ในสหกรณ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม นายชนินทร์  สุตีกษณะ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 และ นายสหภัทร  ไชยสง่าศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.61 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ