สอ.นย. จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2561
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2018-11-05 09:51:47
IP: 119.42.118.51
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยมีการมอบของทีระลึกเป็น กระเป๋าจัดระเบียบ และ สมุดรายรับ - รายจ่าย แก่สมาชิก เมื่อฝากเงืนเข้าบัญชีจำนวนไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท  โดยการนี้ พล.ร.ท.ศังกร  พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันออม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อดำลังพลใหน่วยอีกด้วย

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ