พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.นย.
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2018-08-23 15:27:07
IP: 116.58.232.118
 
 
 
 
 

                    พลเรือตรี พิสัย  สุขวัน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ประจำปี 2561  ณ  หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี พิชิต  วาดวารี รองประธานกรรมการดำเนินการ ฯ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวสมาชิกที่มีรายได้น้อย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กที่มีความประพฤติดี เรียนเก่ง มีผลการเรียนดี และมอบเกียรติบัตรให้กับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสวัสดิการ  เมื่อวันที่ 23 ส.ค.61

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ