สอ.นย.ออกหน่วยนอกพื้นที่รับสมัครสมาชิกทหารพราน
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2018-07-03 08:14:05
IP: 159.192.241.70
 
 
 
 
 

                         นาวาเอก สุวิทย์ เวียงเจริญ   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด นำฝ่ายจัดการออกหน่วยนอกพื้นที่สัตหีบ เพื่อจัดกิจกรรมเชิงรุกรับสมัครสมาชิกทหารพรานในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ