โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคนาวิกโยธิน
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2018-03-27 09:38:42
IP: 159.192.241.53
 
 
 
 
 

                       เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561เวลา 0900-1200 น.อ.สุวิทย์ เวียงเจริญ ผู้จัดการ สอ.นย. นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ฯ ไปบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคนาวิกโยธิน ในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตามแผนกลยุทธ์ สอ.นย.


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ