สอ.นย. เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2018-01-15 04:04:47
IP: 184.22.56.228
 
 
 
 
 

                         วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ พล.ร.ท.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี นำคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ เข้าดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ