สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราเข้าศึกษาดูงาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-12-23 09:30:16
IP: 110.77.169.179
 
 
 
 
 

                         นาวาเอก กิตติภูมิ  สืบศาสนา กรรมการและเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนำนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน และโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านสหกรณ์ให้กับนักเรียนที่เป็นกรรมการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.60

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ